Plan d’action national

Plan d’action national
Augalų apsaugos planas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Planavimo dokumentas, kuriame nustatyti augalų apsaugos produktų ir kitų priemonių naudojimo kiekybiniai uždaviniai, tikslai, priemonės ir grafikai, augalų apsaugos produktų platintojų, augalų apsaugos konsultantų ir profesionaliųjų naudotojų mokymas, visuomenės švietimas augalų apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų klausimais, vadovaujantis integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės principais, siekiant sumažinti riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=425427&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. National Action Plan vok. Nationaler Aktionsplan, m pranc. Plan d’action national, m ryšiai: susijęs terminasintegruota kenksmingųjų organizmų kontrolė šaltinis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr. 63-3162)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • National Action Plan — Augalų apsaugos planas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Planavimo dokumentas, kuriame nustatyti augalų apsaugos produktų ir kitų priemonių naudojimo kiekybiniai uždaviniai, tikslai, priemonės ir grafikai, augalų apsaugos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Plan National Santé Environnement — Le PNSE ou Plan national santé environnement vise en France à développer une approche pluridisciplinaire du thème « Santé Environnement ». Il devait notamment intégrer l écotoxicologie et de l écoépidémiologie aux approches sanitaires… …   Wikipédia en Français

  • Plan national Santé-Environnement — Le PNSE ou Plan national santé environnement vise en France à développer une approche pluridisciplinaire du thème « Santé Environnement ». Il devait notamment intégrer l écotoxicologie et de l écoépidémiologie aux approches sanitaires… …   Wikipédia en Français

  • Plan national santé environnement — Le PNSE ou Plan national santé environnement vise en France à développer une approche pluridisciplinaire du thème « Santé Environnement ». Il devait notamment intégrer l écotoxicologie et de l écoépidémiologie aux approches sanitaires… …   Wikipédia en Français

  • Plan de crise pour une pandemie — Plan de crise pour une pandémie Dans un contexte de mondialisation et de risque accru de diffusion de maladies émergentes, la définition d un plan de crise pour une pandémie est devenu une préoccupation partagée pour de nombreux acteurs… …   Wikipédia en Français

  • National Organization for Women — Founder(s) 28 men and women, including Betty Friedan, Pauli Murray, and Shirley Chisholm Type 501(c)(3) Founded 1 …   Wikipedia

  • National Weather Service — NWS Agency overview Formed February 9, 1870 Jurisdiction …   Wikipedia

  • National Gallery of Australia — Established 1967 Location Parkes, Australian Capital Territory, Australia Director Ron Radford …   Wikipedia

  • National Institutes of Technology — …   Wikipedia

  • National Wild Turkey Federation — Type Wildlife Conservation Founded 1973 Location Edgefield, South Carolina Key people George Thornton, CEO Area served North America Focus Con …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”